Window Type หรือ แอร์หน้าต่าง18000 บีทียู


Window Type 18000 บีทียู แอร์ใหม่เก่าเก็บ ยี้ห้อ Fisher

ราคา 8000 บาท รับประกัน 6 เดือน

แอร์หน้าต่างหรือเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง (Window Type) เป็นเครื่องปรับอากาศที่รวมทั้งคอล์ยร้อนและคอล์ยเย็นอยู่ในเครื่องเดียว ซึ่งสามารถติดตั้งโดยการฝังที่กำแพงห้องหรือช่องหน้าต่างได้เลย โดยที่ไม่ต้องเดินท่อน้ำยาข้อดีของแอร์หน้าต่าง คือ ไม่ต้องเดินท่อน้ำยา ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินท่อน้ำยา ทำให้สามารถติดตั้งง่ายและสะดวก ค่าติดตั้งถูกมากเมื่อเทียบกับแอร์แบบอื่นๆ ประหยัดพื้นที่เนื่องจากไม่ต้องใช้พื้นที่ติดตั้งคอล์ยร้อน   ไม่มีปัญหาในการหาที่วางคอล์ยร้อนเหมือนแอร์แบบอื่นๆ ประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูง เนื่องจากไม่มีการเดินท่อน้ำยา ทำให้ไม่มีความร้อนแทรกซึมตามท่อน้ำยา สามารถทำความเย็นได้ดีมากในประเทศที่มีพื้นที่ใช่สร้อยค่อนข้างน้อย


Visitors: 370,579