ดิจิตอล สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZRD R22

  

คอมเพรสเซอร์ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์

        

        ดิจิตอล สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZRD R22 จากเอเมอร์สัน) สามารถทำให้การปรับขนาดความเย็นเป็นไปอย่างราบเรียบจนถึง 10% ทำให้การใช้งานมีความ ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี่สโครลที่เหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน มากกว่าด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า ประกอบกับเทคโนโลยี่ดิจิตอลทำให้การลดโหลดที่ราบเรียบ จึงสามารถทำให้สามารถความคุมระดับการทำงานไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้ ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์ (ZRD R22 จากเอเมอร์สัน) เหมาะกับงานที่หลากหลาย เช่น เครื่องปรับอากาศแบบปรับระดับน้ำยา รูฟทอป เครื่องทำน้ำเย็น และระบบหล่อเย็น เป็นต้น       

 


Model                   BTU    Voltage

ZR22K3-PFJ (220V)          18300    220/240-1-50     

ZR24K3-PFJ (220V)          20400    220/240-1-50     

ZR26K3-PFJ (220V)          21800    220/240-1-50     

ZR28K3-PFJ (220V)          23800    220/240-1-50      -

ZR30KS-PFZ (220V)          25400    220/240-1-50     

ZR30KM-PFZ (220V)         25400    220/240-1-50     

ZR32KM-PFZ (220V)         26700    220/240-1-50     

ZR34K3-PFJ (220V)          28200    220/240-1-50     

ZR36K3-PFJ (220V)          30200    220/240-1-50     

ZR40K3-PFJ (220V)          33300    220/240-1-50     

ZR42K3-PFJ (220V)          34900    220/240-1-50     

ZR45K3-PFJ (220V)          38500    220/240-1-50     

ZR47K3-PFJ (220V)          39300    220/240-1-50     

ZR48K3-PFJ (220V)          40800    220/240-1-50     

ZR22K3-TFD (380V)         18300    380/420-3-50     

ZR24K3-TFD (380V)         20400    380/420-3-50     

ZR26K3-TFD (380V)         21800    380/420-3-50     

ZR28K3-TFD (380V)         23800    380/420-3-50     

ZR32K3-TFD (380V)         26700    380/420-3-50     

ZR34K3-TFD (380V)         28200    380/420-3-50     

ZR36K3-TFD (380V)         30200    380/420-3-50     

ZR40K3-TFD (380V)         33300    380/420-3-50     

ZR42K3-TFD (380V)         34900    380/420-3-50     

ZR45K3-TFD (380V)         38500    380/420-3-50     

ZR47KC-TFD (380V)         39300    380/420-3-50     

ZR48KC-TFD (380V)         40800    380/420-3-50     

ZR54KS-TFD (380V)         44400    380/420-3-50     

ZR57KS-TFD (380V)         47000    380/420-3-50     

ZR61KS-TFD (380V)         51000    380/420-3-50     

ZR68KC-TFD (380V)         57400    380/420-3-50     

ZR72KC-TFD (380V)         60700    380/420-3-50     

ZR81KC-TFD (380V)         67700    380/420-3-50     

ZR94KC-TFD (380V)         80100    380/420-3-50     

ZR108KC-TFD (380V)       90700    380/420-3-50     

ZR125KC-TFD (380V)       106800  380/420-3-50     

ZR144KC-TFD (380V)       121000  380/420-3-50

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 376,790