ดิจิตอล สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZRD R22


ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์

ดิจิตอล สโครลคอมเพรสเซอร์ โคปแลนด์ (ZRD R22 จากเอเมอร์สัน) สามารถทำให้การปรับขนาดความเย็นเป็นไปอย่างราบเรียบจนถึง 10% ทำให้การใช้งานมีความ ประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี่สโครลที่เหนือกว่าในการทำงานอันเนื่องมาจาก การอัดในแนวแกนและรัศมีซึ่งทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการทำงาน มากกว่าด้วยอัตราการใช้น้ำมันคอมน้อย การจัดการน้ำยาเหลวดีกว่า เสียงและการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่า ประกอบกับเทคโนโลยี่ดิจิตอลทำให้การลดโหลดที่ราบเรียบ จึงสามารถทำให้สามารถความคุมระดับการทำงานไปสู่จุดที่ดีที่สุดได้ ดิจิตอลสโครลคอมเพรสเซอร์โคปแลนด์ (ZRD R22 จากเอเมอร์สัน) เหมาะกับงานที่หลากหลาย เช่น เครื่องปรับอากาศแบบปรับระดับน้ำยา รูฟทอป เครื่องทำน้ำเย็น และระบบหล่อเย็น เป็นต้น

โคปแลนด์สโครล ZRD R22 ดิจิตอล

ขนาด บีทียู/ชม

ไฟฟ้า แอมป์

ประสิทธิภาพ อีอีอาร์ (บีทียู/ชม วัตต์)

ความจุ (ซีซี/รอบ)

220 V/1 Ph/50 Hz

ZRD42KC PFJ

35,100

15.3

11.0

57.2

ZRD48KC PFZ

40,800

16.7

11.2

65.6

ZRD61KC PFZ

51,000

22.5

11.0

82.6

ZRD68KC PFZ

57,000

23.9

11.0

93.0

380 V/3 Ph/50 Hz

ZRD42KC TFD

35,500

5.4

11.5

57.2

ZRD48KC TFD

40,800

6.1

11.6

65.6

ZRD49KC TFD

41,100

7.1

11.2

67.1

ZRD61KC TFD

51,000

8.1

11.2

82.6

ZRD68KC TFD

58,500

8.9

11.5

93.0

ZRD72KC TFD

60,200

9.6

11.3

98.1

ZRD81KC TFD

68,000

11.1

11.3

107.8

 

 

Visitors: 237,715