เมื่อแอร์บ้าน ไม่เย็น

เมื่อแอร์บ้านไม่เย็น สาเหตุส่วนมากเกิดจาก สาเหตุใดได้บ้าง

 1. กรณีอาการแอร์ไม่เย็น แต่คอมเพรสเซอร์ทำงาน   มีสาเหตุมาจาก  แอร์สกปรก ต้องทำการล้างทั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นโดยปั้มน้ำแรงดันสูง  น้ำยาแอร์ขาด  ต้อง เติมน้ำยาเข้าระบบแรงดันประมาณ 70-80 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  มีอาการตันของระบบน้ำยาแอร์  ต้องทำการเปลี่ยนแคปทิ้ว  (ตัวฉีดน้ำยา) ไดเออร์ (ตัวกรองความชื้น) และแวคคั่มระบบเติมน้ำยาใหม่

 2. อาการแอร์ไม่เย็น  คอมเพรสเซอร์ไม่ทำงาน

    - สายไฟหลุด(ขาด) ต้องทำการตรวจเช็ค  หาจุดที่สายไฟขาดหรือหลุด

    - แมกเนติก (ตัวตัดต่อวงจรไฟฟ้า) เสีย ต้องทำการเปลี่ยนแมกเนติก

    - แคปสตาร์ทเสีย  ต้องทำการเปลี่ยนแคป

    - แผงควบคุม (ที่คอยล์เย็น) เสียต้องทำงานเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต

    - คอมเพรสเซอร์เสีย  ต้องทำการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ทั้งลูกค่ะ

    * สาเหตุที่แอร์ไม่เย็นมีอีกหลายสาเหตุนะค่ะ  ต้องให้ช่างทำการตรวจเช็ค

 3. อาการคอยล์เย็นแอร์ (ตัวทำความเย็น) เสียงดัง

    - แอร์สกปรก ต้องทำการ ล้างแอร์ โดยปั๊มน้ำแรงดันสูง ด้วยช่างชำณาญงาน

    - มอเตอร์เสื่อมสภาพ  ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์

    - ประกอบแอร์หลังจากการล้างไม่ได้  ต้องทำการตรวจเช็คจุดขันสกรูและเช็คการประกอบใหม่

  4. อาการคอยล์ร้อนเสียงดัง  (ตัวระบายความร้อน)

    -  มอเตอร์พัดลมเสีย ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์

    - ใบพัดลมตีกับโครงแอร์  ทำการตรวจเช็คหาจุดที่กระทบกัน

    - มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวเครื่อง ทำการตรวจเช็ค

    - แมกเนติดเสื่อม  ต้องทำการเปลี่ยนแมกเนติก

  5. อาการรีโมตแอร์ไม่ทำงาน

    - ถ่านหมด  ต้องทำการเปลี่ยนถ่าน

    - ตัวรับสัญญาณเสีย ทำการเปลี่ยนหรือส่งซ่อมที่ศนูย์บริการของผู้ผลิต หรือร้าน จำหน่ายอะไหล่ทั่วไป ควรปรึกษาช่าง

    - รีโมตเสีย ทำการเปลี่ยนรีโมต

  6. อาการบานสวิงที่คอยล์เย็นแอร์ไม่ทำงาน

    -มอเตอร์สวิงเสีย  ต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์สวิง

    - ขาบานสวิงหัก  ต้องทำการเปลี่ยนขาบานสวิง

    - แผงควบคุณเสีย  ต้องทำการเปลี่ยนหรือสงซ่อมที่ศูนย์บริการของผู้ผลิต

    - กะเปาะวัดอุณหภูมิเสีย  ทำการเปลี่ยนกะเปาะวัดอุณหภูมิ

  7. อาการตามท่อแอร์เป็นน้ำแข็ง

    - น้ำยาขาด  ทำการตรวจเช็คน้ำยาแล้วในกรณีน้ำยาแอร์ขาดมากให้ทำการหาจุดรั่วแล้วทำการเชื่อมอุดรอยรั่ว

    - คอยล์เย็นสกปรก ทำการล้างแอร์ด้วยปั้มแรงดันสูง

  8. อาการน้ำหยดที่คอยล์เย็น

    - แอร์สกปรก ต้องทำการล้างแอร์ด้วยปั้มแรงดันสูง

    - ข้อต่อท่อน้ำทิ้งหลุด  ทำการตรวจเช็คหาจุดที่หลุด

    - ท่อน้ำทิั้งตัน  ทำการฉีดไล่ด้วยปั๊มแรงดันสูง 

  9. อาการแอร์มีกลิ่นอับชื้น

    - ในห้องมีความชื้นสูง  ตั้งโหมดลดความชื้นที่ตัวแอร์

    - แอร์สกปรก  ทำการล้างแอร์ด้วยปั๊มแรงดันสูง

    - เดินท่อน้ำทิ้งไปตรงกับท่อระบายน้ำ  ทำการเปลี่ยนตำแหน่งใหม่

   10. อาการน้ำหยดที่คอยล์เย็น (เรื้อรัง)

    - มีการตันที่ถาดน้ำทิ้งด้านหลังตัวแอร์ ทำการตัดคอยล์เย็นลงมาทำการถอดชิ้นส่วนและฉีดล้างแอร์ ให้ทั่ว

 

  • ระบบอินเวอร์เตอร์(Inverter) คือ ระบบที่นำเอาความรู้ทางด้านอิเลคทรอนิกส์ที่ควบคุมการทำงานด้วยคำสั่งจาก ไมโครคอมพิวเตอร์ที่สั่งงานโดยตรงจากรีโมทคอนโทรนและนำคำสั่งดังกล่าวมาใช้ ควบคุม...

  • S_7933139405535.jpg
    เคล็ดลับการใช้แอร์ในช่วงฤดูร้อน เมื่อเข้าสู่เดือนเมษายน-พฤษภาคมทีไร เป็นอันต้องนึกถึงอากาศที่ร้อนอบอ้าวราวกับอยู่ใกล้ปล่องภูเขาไฟยังไงยังงั้น ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากหากจะต้องใช้ชี...

  • 418.jpg
    “ความผิดพลาดครั้งใหญ่” ที่มักเกิดขึ้นกับหลายคนในการใช้แอร์ ทุกครั้งที่ฤดูร้อนเริ่มต้นขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก บ่อยครั้งที่บางทีก็เป็นเหมือนกับกระแสที่ผู้คนหลากเชื้อชาติต่างพากันพร้...

  • ดาวน์โหลด.jpg
    สารทำความเย็น R32มีคำถามมากมายเกี่ยวกับสารทำความเย็นชนิดใหม่ที่ผู้เขียนได้รับฟังมาเกี่ยวกับการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศระบบ R32 กับ R410a วันนี้เลยเข้ามาไขข้อข้องใจของคำถามที่ผู้บร...
Visitors: 351,939