Saijo danki12000btu


แอร์มือสอง

ขนาด 12000บีทียู

แอร์ประหยัดไฟเบอร์  ตรวจเช็คแล้วสภาพดี พร้อมใช้งาน รับประกัน 3 เดือน ชื้อพร้อมติดตั้งรับประกันสินค้า 6 เดือน ราคาพร้อมติดตั้ง 9000 บาท

รายละเอียดการติดตั้ง

1.ท่อน้ำยา 4 เมตร เกินเมตรละ 500 บาท

2.ใส่ขาแขวน 500 บาท

3.ใส่รางครอบท่อ เมตรละ 250 บาท

อื่นๆช่างจะแจ้งให้ทราบก่อนติดตั้ง

Visitors: 370,589