งานติดตั้งแอร์ ที่ แฮปปี้แลนท์

   

26/2/2558

บ้านคุณน้อย ที่แฮปี้แลน ติดตั้งแอร์ขนาด 18000 บีทียู ยี่ห้อ ไดกิ้น ภายในเป็นร้านอาหารครับ              ทีมงาน ช่างตา  สังกัดศรีชนะแอร์ เซอร์วิส 

Visitors: 376,789